21. SS brdska divizija Skenderbeg

21. SS oružana brdska divizija "Skenderbeg" (21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skenderbeg) ili 1. albanska (Albanische Nr. 1) formirana je nakon kapitulacije fašističke Italije, tokom proleća 1944. godine, od nemačkih oficira i podoficira, i albanskih regruta, većinom sa Kosova i Metohije. U sastav te SS-divizije uključeno je i više hiljada bivših pripadnika nemačke mornarice čiji su brodovi potopljeni u borbama sa zapadnim saveznicima.

21. SS divizija "Skenderbeg"

{{{opis_slike}}}

Segment SS trupa (nem. Wafen SS)
Jačina 18.520 vojnika i oficira (6.015 Nemaca) 20. septembra 1944[1]
Formacija .
  • 50. SS brdski lovački puk (1. albanski)
  • 51. SS brdski lovački puk (2. albanski)
  • 21. SS brdski lovački artiljerijski puk
  • 21. SS izviđački bataljon
  • 21. SS bataljon oklopnih lovaca
  • 21. SS inženjerijski bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke Operacija Draufgenger jula 1944
Kraljevački mostobran
Bitka na Drini decembra 1944

Divizija se uglavnom borila protiv jugoslovenskih i albanskih partizana. Od maja 1944, divizija je u sastavu 21. armijskog korpusa Druge oklopne armije. Tokom Andrijevičke operacije divizija je demonstrirala malu borbenu vrednost. U direktnom sukobu sa snagama NOVJ njene formacije su poražene i razbijene, a veliki broj albanskih regruta je dezertirao. Veliki postotak dezertera (gotovo 3.500 u samo dva mjeseca) doveo je do raspuštanja te jedinice, a ostatak je nazvan Kampfgruppe Skenderbeg i uključen u sastav 7. SS dobrovoljačke gorske divizije Prinz Eugen. Preformirana borbena grupa "Skenderbeg" ušla je u sastav obnovljene 7. SS divizije kao 14. SS puk "Skenderbeg".

Tokom Andrijevičke operacije jula 1944. ova divizija zajedno sa delovima 7. SS divizije počinila je masakr u selu Velika kod Plava u kojem je ubijeno preko 500 civila. Komandant divizije August Šmithuber osuđen je 1947. u Beogradu na smrt za počinjene ratne zločine i pogubljen.

LiteraturaUredi

IzvoriUredi

Spoljašnje vezeUredi