Vlastimir Peričić

Vlastimir Peričić (7.12. 1927. u Vršcu - 1.3. 2000. u Beogradu) srpski kompozitor i jedan od najvažnijih teoretičara u srpskoj muzici, istaknuti muzikolog i autor izuzetno vrednih univerzitetskih udžbenika i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.[1]

Vlastimir Peričić
Kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog
Lični podaci
Datum rođenja7. decembar 1927
Mjesto rođenjaVršac, Kraljevina SHS
Datum smrti1. 3. 2000. (dob: 72)
Mjesto smrtiBeograd, Savezna republika Jugoslavija
Zanimanjekompozitor, muzikolog
Muzički rad
Žanrklasična muzika

Biografija

uredi

Vlastimir Peričić je rođen u Vršcu 7. decembar 1927. godine od oca Juraja i majke Jelice, rođene Nikolajević.

Osnovnu školu učio je u Zemunu 1934—1938, gimnaziju u Zemunu 1938—1941. i u Beogradu 1941—1946. U Srednju muzičku školu pri Muzičkoj akadamiji u Beogradu upisao se 1941, na Muzičku akademiju 1945; diplomirao na Odseku za kompoziciju Muzičke akademije u Beogradu (u klasi prof. Stanojla Rajičića) 1951. godine.

U periodu 1945—1947. radio kao pripravnik, u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, 1948—1951. kao honorarni nastavnik solfeđa i osnovne teorije muzike u Muzičkoj školi Josif Marinković[2] u Beogradu, 1951—1955. kao profesor teorijskih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji (danas Muzička škola Josip Slavenski[3]).

 
Rodna kuća kompozitora Vlastimira Peričića u Vršcu, ulica Bitoljska br. 34.

Školsku godinu 1955—1956. proveo na usavršavanju na Akademiji za muziku i dramsku umetnost Akademie für Musik und darstellende Kunst y Beču (u klasi kompozicije prof. Alfreda Ula (Alfred Uhl). Tokom leta 1956. prisustvovao kursevima za savremenu muziku u Darmštat u (CP Nemačka).

Godine 1955. izabran je na Muzičkoj akademiji (sadašnji Fakultet muzičke umetnosti)[4] u Beogradu za asistenta na Odseku za kompoziciju, 1961. za docenta na Odseku za muzičku teoriju, 1965. za vanrednog profesora, 1988. za redovnog profesora. Predavao je 1967—1971. i na Odeljenju nastave I stepena u Nišu. Predavao je različite teorijske predmete (harmoniju, harmansku analizu, kontrapunkt, muzičke oblike, analizu muzičkog dela, tonski slog, poznavanje instrumenata itd), a od 1971. prvenstveno predaje istoriju jugoslovenske muzike na Odseku za muzikologiju.

Izveo je kao mentor na diplomski ispit 51 kandidata iz teorijskih predmeta i 27 iz istorije jugoslovenske muzike, kao i 6 magistranata.

Penzionisan je kao redovni profesor Fakulteta Muzičke umetnosti u Beogradu 1993. godine.

Umro je u Beogradu 1. marta 2000. godine.

Za 80-godišnjicu kompozitorovog rođenja, 7. decembra 2007. godine, u Muzičko-informativnom centru SOKOJ-а u Beogradu, otvoren je deo legata [5][6][7]Vlastimira Peričića.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu otvorila je drugi deo Legata Vlastimira Peričića.[8]

Priznanja i nagrade

uredi
 
Nagrada na međunarodnom konkursu G. B. Viotti, Vercelli (Italija), za Gudački kvartet, 1950.

Vlastimir Peričić je dobitnik više nagrada i priznanja. Neke od njih su:

 • Nagrade Narodne omladine Jugoslavije za II rukovet (1948) i III rukovet (1950).
 • Nagrada na međunarodnom konkursu Giovanni Battista Viotti, Vercelli (Italija), za Gudački kvartet, 1950.
 • Nagrada udruženja kompozitora Srbije za Simfonijetu, 1959.

Napisi o autoru

uredi
 
Vlastimir Peričić, 18-godišnji student Muzičke akademije u Beogradu, 1945. godine.
 • Josip Andreis, Dragotin Cvetko, Stana Đurić-Klajn: Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji, Zagreb, Školska knjiga, 1962, 708 str.
 • Stana Đurić-Klajn: Uvod u istoriju jugoslovenske muzike, Beograd, Umetnička akademija u Beogradu, Muzička akademija, 1963
 • Nenad Turkalj: Mala historija muzike, Naprijed, Zagreb, 1963, 149.
 • Vlastimir Peričić, uz saradnju Dušana Kostića i Dušana Skovrana: Muzički stvaraoci u Srbiji (tekst o V. Peričiću napisao Dušan Skovran), Beograd, Prosveta, 1969, str. 373-582
 • Jugoslovenski savremenici, Biblioteka leksikon, Ko je ko u Jugoslaviji 1970, Beograd, Hronometar, 1970.
 • Dejan Despić: Vlastimir Peričić, Pro musica 140, 1989, 5-6
 • Dejan Despić: Razgovor sa Vlastimirom Peričićem, Novi zvuk 2, 1993, 5-10.
 • Larousse de la musique, Pariz, 1957, vol. II, 179 (F. Zagiba)
 • Muzička enciklopedija JLZ, Zagreb, 1963, sv. II, 389 (D. Skovran)
 • Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, 1965, sv. VI, 466 (D. Skovran)
 • Album kompozitora, Udruženje muzičkih pedagoga SR Srbije, Beograd, 1970
 • Dušan Plavša, Muzička umetnost, Enciklopedijski leksikon - Mozaik znanja, Interpres-Beograd, 1972.
 • Leksikon jugoslavenske muzike, Zagreb, 1984, sv. II, 160 (J. Zec)
 • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, 1980, vol. XIV, 405 (h. - 0 'Loughlin)
 • Irena Grickat: Vlastimir Peričić, Višejezični rečnik muzičkih termina, Južnoslovenski filolog XLII,1986, 223-226
 • Dejan Despić: Vlastimir Peričić, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 2, Novi Sad 1987, 240-242
 • Momir Đoković, Leksikon, Ko je ko u Srbiji 1991, Beograd, Bibliofon, 1991.
 • Roksanda Pejović: Muzičko stvaralaštvo i izvođaštvo od 18. vekа do danas[9]
 • Melita Milin: Vlastimir Peričić[10]

Popis dela

uredi

Peričićev relativno mali kompozitorski opus predstavlja jedan od važnih doprinosa neoklasicističkom stilskom pravcu u Srbiji.

1. Dve narodne za mešoviti hor (Megla se kadi, 1946, 2' ; Tri godini, 1946, rev. 1948, 4')
2. Tri minijature za klavir (Canzonetta, Valse, Chant sans paroles, 1947, 6')

2a. Tri minijature za klarinet i klavir (Canzonetta - Posveta Čajkovskom, Valse mignonne - Posveta Šopenu, Chant sans paroles - Posveta Mendelsonu, 1995, 6')

3. Intermeco za klavir, 1947, 4'

3a. *Intermeco (Posveta Bramsu) za klarinet i klavir, 1996, 4'

4. Menuet za gudački kvartet, 1947, 3'

4a. Menuet (Posveta Hajdnu) za klarinet i klavir, 1995, 3'
4b. Menuet (Posveta Hajdnu) za klarinet i gudače, 1995, 3' 5.

5. Tri solo-pesme (U troje, Grm, Bila jednom ruža jedna), 1948, 9'
6. Dva mešovita hora (Grm, Veče na školju), 1948, 6'
7. Pesme iz Vranja (I rukovet) za mešoviti hor, 1948, 4'
8. Tema s varijacijama za klavir, 1948, 12'
9. Pesme iz Makedonije (II rukovet) za mešoviti hor, 1948, 5'
10. Sonata za klavir, f-mol, 1949, 22'

10a. Skerco za klarinet i klavir (II stav iz Sonate), 1996, 4'

11. Pepeljuga, muzika za dečji marionetski komad, za mali orkestar,1949, 20'

11a. Mala svita iz "Pepeljuge" za kamerni orkestar, 1949, 10'
11b. Mala svita iz "Pepeljuge" za klavir, 1949, 10'
11c. Pesma i igra za violinu i klavir, 5'
11d. Pesma i igra za violinu i gudače, 5'
11e. Pesma i igra za klarinet i klavir, 1994, 5'
11f. *Pesma i igra za klarinet i gudače, 1994, 5'
11g. Marš (Posveta Prokofjevu) za klarinet i klavir, 1995, 2'
11h. Svitanje, za klarinet i klavir, 1995, 3'
11i. Kolo, za klarinet i klavir, 1995, 3'
11k. Svitanje, za violinu i klavir, 1909.
11l. Marš, za violinu i klavir, 1990.

12. Pesme iz Dalmacije (III rukovet) za mešoviti hor, 1049, 5'
13. Gudački kvartet, d-mol, 1950, 25'[11] Novi Zvuk, CD No. 2.
14. Šumske idile, ciklus za glas i klavir (Svračak, Mrtvi lugar, Orao),1950, 9'
15. Novela od Stanca, muzika za scenu, 1950, 12'
16. Simfonijski stav za veliki orkestar, g-mol, 1951, 14'
17. Sonatina za violinu i klavir, E-dur, 1951, 9'

17a. Sonatina Des-dur (Posveta Suku) za klarinet I klavir, 1996, 9'
17b. Berceuse avec des badineries (II stav iz Sonatine), za klarinet i klavir, 1995, 3'

18. Sonatina za klavir, 1952, 8'

18a. Posveta Bartoku (II stav iz Sonatine), za klarinet i klavir, 1996, 3'

19. Fantasia quasi una sonata, za violu i klavir, g-mol, 1954, 14'

19a. Fantasia quasi una sonata, za violin i klavir, d-mol, 1954, 14'

20. Pasakalja za violončelo i klavir, 1955, 9'
21. Mala svita za tri violine (Fughetta, Scherzando, Lamento, Moto perpetuo), 1955, 10' (izgubljeno)
22. Simfonieta za gudački orkestar, 1956-57, 25'[12]
23. Tri pesme Rabindranatha Tagore, za glas i klavir, 1957, 9'
24. Muzika za dečji film Drveni konjić, za klavir, 1957, 9'
25. Noć bez jutra, ciklus za glas i klavir, 1959, 8'
26. Preludijum za klavir, 1960, 2'
27. Gradinar, ciklus za glas i klavir, 1962-64, 15'
28. *Sonatina za klarinet i klavir (Posveta Dvoržaku), F-dur, 1996, 8'
29. Sonatina breve za klarinet i klavir (Posveta mome profesoru Stanojlu Rajičiću), d-mol, 1996, 5'
30. Ciacconetta za klarinet i klavir, 1996, 3'
31. Sarabanda e Fugeta za klarinet i klavir, 1946/1996, 4'
32. Sonata za violončelo i klavir, b-mol, 1955/1996, 22' (uključuje br. 20 Pasakalja)
33. Dve etide za klarinet i klavir, 1997, 3'
34. Tri dueta za dva klarineta i klavir, 1997, 4'
35. *Kto Bog velij, za mešoviti hor, 1998, 2'

35a. Kto Bog velij, za muški hor, 1998, 2'

Orkestracije

uredi
 • Vitězslav Novák: Hajdučka sonatina (Zbojnická sonatina), za klavir. Prerada za simfonijski orkestar, 1949, Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Modest P. Musorgski: Pesme i igre smrti (Песни и пляски смерти) za glas i klavir. Perada za bas i simfonijski orkestar, 1959. Prvo izv. : 4. jun 1963, Beograd, Miroslav Čangalović i Beogradska filharmonija. Izvodeno i u Italiji. Rkp.: partitura kod M. Čangalovića.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Tri mala komada (Minijaturni valcer, Uspavanka, Priča sa Divljeg zapada) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i gudački orkestar, 1997. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Romantični koncert u a-mollu za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i simfonijski orkestar, 1998/99, Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Introdukcija, tema i varijacije za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i gudački orkestar, 1998/99, Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Končertino u g-mollu za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i simfonijski orkestar; druga verzija za klarinet i gudački orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Triptih mome ocu (Nostalgični valcer, Epitaf, Humoreska) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i gudački orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Iz mog intimnog dnevnika (Ispovest, Osmeh kroz suze) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i kamerni orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Dva raspoloženja (Seta, Razdraganost) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i kamerni orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Dva karakterna komada (Romantična melodija, Koncertantni kapričo) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i kamerni orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Mala svita (Arietta, Melanholični valcer, Elegantna elegija, Cavatina, Marš patuljaka) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i gudački orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Menuet pod granama jorgovana za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i gudački orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.
 • Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić: Tri minijature (Giocoso, Malinconico, Appassionato) za klarinet i klavir. Prerada za klarinet i gudački orkestar, 1998/99. Rkp.: partitura i deonice kod autora.

Aranžmani

uredi
 • Nicolò Paganini: klavirska pratnja za 8 kapriča.
 • Dejan Marković: klavirska pratnja za zbirku minijatura za violinu (30 komada).
 • Radivoj Lazić: klavirska pratnja za minijature za klarinet iz škole Učim klarinet I-IV i zbirki Raspevani klarinet I-IV, Melodične etide s klavirom I-II, Mladi klarinetski virtuoz I-IV i Vedri dani u muzičkoj školi (ukupno oko 100 komada). Štampano: Vedri dani u muzičkoj školi, Beograd, Savez društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, 1996; Učim klarinet I i Raspevani klarinet I, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997; Mladi klarinetski virtuoz I-III, Beograd, autorsko izdanje, 1997.
 • Transkripcije za klarinet i klavir, 65 kompozicija iz svetske literature (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Čajkovski i dr.) za zbirku R. Lazića - V. Peričića: Veliki majstori za klarinet I-VI. Štampano: Veliki majstori za klarinet I-III, Beograd, autorsko izdanje, 1997.

Knjige

uredi
2

Skripta

uredi
2

Članci i studije

uredi
2

Saradnja u enciklopedijama

uredi
 • Muzička enciklopedija JLZ, Zagreb, sv. I 1958, sv. II 1963.
 • Leksikon jugoslavenske muzike, JLZ, Zagreb, I-II, 1984.

Prevod

uredi
2

Redaktorski radovi

uredi
2

Ostalo

uredi

Tekstovi za emisije Radio Beograda, Radio Skopja, za omote ploča u izdanju PGP BTB, programski komentari za koncerte Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra i hora Radio Beograda, Muzičke omladine. Biografski tekstovi o kompozitorima-akademicima povodom izložbe SANU, 1981, tekstovi za programe koncerata u Galeriji SANU, 1982/1983. itd.

Vidi još

uredi

Izvori

uredi

Literatura

uredi
 • Dvadeset pet godina Muzičke akademije u Beogradu 1937-1962, Grafos, Beograd, 1963, str 95.
 • 40 godina Fakulteta muzičke umetnosti (Muzičke akademije) 1937-1977, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1977, str 101.
 • Pedeset godina Fakulteta muzičke umetnosti (Muzičke akademije) 1937-1987, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1988, str 158.

Spoljašnje veze

uredi