Velika poluosa u geometriji služi da opiše dimenzije elipse ili hiperbole.

Velika poluosa elipse

U astronomiji velika poluosa je jedan od šest orbitalnih elemenata koji opisuju putanju jednog tela. Velika poluosa kod eliptične putanje je polovina veće ose elipse, i predstavlja, kako bi se moglo reći prosečno rastojanje objekta od Sunca, ako se radi o eliptičnoj putanji gde je Sunce u jednoj od žiža.

Orbitalni period objekta se u odnosu na veliku osu, o čemu govori treći Keplerov zakon, odnosi kao

Literatura

uredi
  • R. Grin: „Astronomija: Klasika u novom ruhu“, Vesta, 1998.
  • Z. Brkić i B. Ševarlić: „Opšta astronomija“, Naučna knjiga, 1981.