Udarnik (rus. Udarnik) je ruski i srpskohrvatski izraz za superproduktivnog radnika u Sovjetskom Savezu i Jugoslaviji. Reč je izvedena iz izraza „udarni trud“.

Agitprop plakat Vladimira Majakovskog koji kaže: „Požuri da se pridružiš udarnim brigadama“

Srodni termini su „udarna brigada“ i „udarnik komunističkog rada“, sovjetska počasna titula.

Ova terminologija se sreće u tekstovima u vezi sa radom u drugim komunističkim zemljama, pre svega u Narodnoj Republici Kini, Severnoj Koreji, Narodnoj Republici Poljskoj, Narodnoj Republici Bugarskoj i Jugoslaviji.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi