Omladinske radne akcije

Omladinske radne akcije (slovenski: Mladinske delavne akcije; mak. Младинскиот работни акции; skraćeno ORA) su bile masovne kolektivne radne akcije koje su organizirale i provodile vlasti bivše Jugoslavije koristeći mlade dobrovoljce okupljene preko Saveza socijalističke omladine.

Omladinska radna brigada iz Jesenica tokom izgradnje sportskog stadiona u Ravne na Koroškem u Sloveniji, jul 1962.

Najčešće su se koristile za izgradnju puteva, željezničkih pruga, javnih zgrada i objekata infrastrukture, a njihovi sudionici su bili organizirani u tzv. omladinske radne brigade na teritorijalnom principu, najčešće prozvane po lokalnom narodnom heroju. Omladinske radne akcije su imale značajniju ulogu u prvim godinama poratne Jugoslavije, kako u obnovi nakon razaranja i pustošenja u ratu, tako i u projektima koji su omogućili industrijalizaciju. Pri tome se najviše ističe izgradnja pruge Brčko-Banovići 1946. godine. Sa ekonomskim oporavkom i tehnološkim napretkom je krajem 1950-ih prestala potreba za masovnim korištenjem omladinske radne snage, ali su se ORA-e, sa izuzetkom izgradnje autoputa Bratstva i jedinstva zadržale na lokalnim razinama. 1970-ih doživljavaju novi poticaj, ali uglavnom iz političkih razloga, odnosno za promoviranje službene ideologije; kao takve su ostavile značajan uticaj na popularnu kulturu bivše Jugoslavije.

Istorijat

Omladinske akcije pokrenute su još ustaničke 1941. godine, najpre kroz prikupljanje oružja i municije za predstojeće bitke, a zatim odeće i obuće za borce. U ratnim godinama, omladinci su se isticali i u poljskim radovima, pripremi ogreva za zimu, žetvom kukuruza i jesenjih plodova, često i pod puščanom i mitraljeskom vatrom. U ratnim danima, organizovana je i Prva omladinska poljoprivredna radna akcija, u toku koje je tokom tri meseca, radeći danju i noću, u Bosanskoj Krajini, u dolini rijeke Sanice požnjeveno i prenešeno na oslobođenu teritoriju čak 120 vagona žita i isto toliko voća i povrća.[1]

Povezano

Izvori