Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

(Preusmjereno sa stranice UNHCR)

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (engl. United Nations High Commissioner for Refugees, skraćeno UNHCR) je agencija Ujedinjenih naroda za zaštitu i pomoć izbeglicama na čelu koje je Visoki poverenik.

UNHCR deli pomoć u Keniji.

Komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija je osnovan 1950. u Ženevi od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa mandatom da predvodi i koordinira međunarodnu zaštitu izbeglica i razrešava izbegličke krize širom sveta. Primarni cilj je zaštita prava izbeglica i njihova dobrobit, što se postiže obezbeđivanjem prava na izbeglički status, dobrovoljni povratak, lokalnu integraciju ili trajno naseljenje u nekoj trećoj zemlji. Svoje aktivnosti sprovodi u saradnji sa vladama zemalja članica širom sveta.[1]

UNHCR je danas jedna od ključnih svetskih humanitarnih agencija. Njeno osoblje broji više od 5.000 onih koji pružaju pomoć broju od 19,8 miliona ljudi u više od 120 zemalja. Tokom više od pola veka svoga rada, ova agencija je pomogla najmanje 50 miliona ljudi, što joj je donelo dve Nobelove nagrade za mir1954. i 1981. godine.

Izvori

uredi
  1. Delovi članka su preuzeti iz knjige Ivana Vidanovića „Rečnik socijalnog rada“, uz odobrenje autora.

Vanjske veze

uredi