Transpozicija (muzika)

Reč transpozicija (fr. и engl. transposition) potiče iz latinskog jezika i znači premeštanje.

Primer za transpoziciju, Vlastimir Peričić: Sonatina za klarinet i klavir, I stav. Melodija u gornjem linijskom sistemu je u G-Duru. U donjem linijskom sistemu ista melodija je transponovana za sekundu niže, u F-Dur.

U muzici transpozicija [1] znači prenošenje određenog notnog teksta u drugu tonsku visinu, višu ili nižu od napisane, odnosno iz napisanog tonaliteta u odgovarajući.[2] Notni tekst se može transponovati pismeno, ali je u praksi potrebno da izvođač može transponovati i direktno svirajući određenu deonicu u novom tonalitetu.

Ova uvežbanost transponovanja je (као i čitanje s lista) naročito potrebna orkestarskim muzičarima, recimo klarinetistima,[3] jer oni obično sviraju na klarinetu in B♭ (Clarinetto in Si♭), a deonica neke kompozicije može biti pisana za klarinet in C (Clarinetto in Do) ili in A (Clarinetto in A).[4]


Izvori

uredi