Reč muzičar (fr. musicien, engl. musician)[1] ili glazbenik ima veoma široko značenje obzirom da je muzika kao umetnost veoma prostrano područje. Samim tim i muzičare svrstavamo u mnoge kategorije i potkategorije, zavisno od oblasti kojom se ko u muzici bavi.

Kontrabasista, muzičar-instrumentalista.

Kako se muzika deli na zabavnu, džez, klasičnu, narodnu, automatski se i muzičari dele na zabavne, jazz, narodne, klasičare i dr.

Redovno muzičko obrazovanje se stiče u osnovnoj muzičkoj, srednjoj muzičkoj školi i na muzičkoj akademiji. Samim tim, zavisno od muzičkog obrazovanja, muzičar može biti školovan i neškolovan, tj. samouk. Zavisno od pristupa muzici, muzičar može biti amater ili profesionalac.

Muzičar ili glazbenik u najširem smislu označava svaku osobu koja se bavi muzikom, bilo da je stvara, izvodi, predaje, aranžira ili uređuje. Za vrhunske muzičare kažemo da su vrhunskiumetnici.

Muzičar može biti:

1. kategoriji instrumenta koji svira (ako svira gudački instrument, automatski spada u gudače, ako svira duvački instrument, kažemo da je duvač, ako svira instrument sa klavijaturama, kažemo da je klavijaturista i td.) i
2. nazivu instrumenta koji svira (muzičar koji svira violinu, zove se violinista, muzičar koji svira violončelo, zove se violončelista, muzičar koji svira klarinet, zove se klarinetista, ako svira bubnjeve, bubnjar i td.).

Ako muzičar svira sam, naziva se solista, dok muzičar koji svira u nekom orkestru, zove se orkestarski muzičar. Zavisno od orkestra[4] u kojem svira, muzičari se dele na kamerne, revijske, vojne, filharmone i opreske.[5]

Reference

 

Eksterni linkovi