Teorijska fizika

Teorijska fizika je grana fizike koja koristi matematičke modele i apstrakcije u pokušaju da objasni prirodne fenomene. Sama srž teorijske fizike je matematička fizika, iako se koriste i druge konceptualne tehnike. Cilj je racionalizovati, objasniti i predvideti fizičke fenomene.

Napredak nauke u najvećem delu zavisi od međusobnog odnosa između ogleda i teorije. Ipak, u nekim slučajevima, istraživanja u teorijskoj fizici se zasnivaju isključivo na matematičkim argumentima, ne uzimajući u obzir eksperimente i posmatranja.

Istaknuti teorijski fizičari uredi

Poznati teorijski fizičari uključuju: