Za ostala značenja, vidi Tempo (razvrstavanje).

U muzici, tempo je izraz za opis brzine a često i načina na koji muzički izvođač treba da izvede neko muzičko delo ili neki njegov deo. Po pravilu, oznake za tempo se beleže iznad notnog sistema i neposredno na mestu gde počinje njihovo dejstvo.

Prva dva takta Mozartove Sonate K. 331, gde je tempo označen kao "andante grazioso" sa današnjom metronomskom beleškom: " = 120". O ovom zvuku Play

Obeležavanje i čitanje uredi

Nerazdvojan deo oznake za tempo je po pravilu jedna reč na italijanskom koja otprilike opisuje karakter tempa dela koje se izvodi. Čak i ne mnogo iskusan muzičar ima predstavu o brzini kojom neko muzičko delo treba izvesti, na osnovu same ove reči, a taj osećaj se produbljuje i poboljšava sa godinama iskustva. Određeniji način obeležavanja tempa je navođenje broja jedinica mere takta koje treba da proteknu u jednoj minuti. Ovo se obično navodi zapisom „oznaka za jedinicu mere = broj jedinica mere po minuti“ u zagradi, nakon gore spomenute reči na italijanskom.

Oznake za tempo uredi

Ostale oznake se po pravilu takođe beleže iznad najvišeg notnog sistema u partituri, s time što se mogu naći i na drugom mestu ukoliko nema mesta za njihov zapis na toj visini. Neke od njih su sledeće:

 • presto ― žurno, hitro
 • vivace ― živo
 • allegro ― brzo
 • allegretto ― dosta okretno
 • moderato ― umereno
 • andantino ― malo brže nego andante
 • andante ― umereno lagano
 • grave ― teško, ozbiljno
 • adagio ― lagano i ozbiljno
 • lento ― sporo
 • larghetto ― dosta široko
 • largo ― široko

Ovim oznakama se može dodati i nekoliko bližih odrednica:

 • più ― više
 • -issimo ― sufiks koji označava superlativ, na primer presto znači „žurno“, prestissimo znači „najžurnije“
 • assai molto ― vrlo
 • ma non troppo ― ne previše
 • poco, un poco ― malo
 • meno ― manje

Još jedan vid obeležavanja tempa je

 • accellerando ― ubrzavajući
 • rallentando ― usporavajući
 • ritenuto ― zadržavajući
 • allargrando ― sve šire
 • meno mosso ― manje okretno

Raspoloženja koja bliže opisuju karakter tempa:

 • con brio ― čilo, veselo
 • vivace ― živahno
 • maestoso ― veličanstveno
 • sostenuto ― suzdržano; ponekad se koristi i samostalno kao oznaka tempa

Ostali izrazi:

 • a tempo ― ako je nakon neke promene tempa potrebno naznačiti da se izvođenje dela nastavlja po prethodnom tempu, to se označava ovom oznakom.
 • tempo primo ― prelaženje na temo sa početka dela
 • calando, morendo, mancando, smorzando, perdendosi ― istovremeno popuštanje jačine zvuka i tempa
 • tempo rubato, rubato ― slobodan tempo, po volji izvođača / dirigenta
 • L'istesso ― zadržavanje trenutnog tempa; obično sledi nakon promene tempa

Vidi još uredi