Tefnakht II je staroegipatski velmoža koji je početkom 7. vijeka pne. upravljao gradom Saisom u Delti Nila. Neki egiptolozi smatraju da se proglasio kraljem, dok drugi drže da je bio tek gradonačelnik, odnosno guverner u službi tada vladajuće nubijske XXV dinastije. Vladavina mu se najčešće datira u period 685. pne. do 678. pne.

Činjenica da je Sais bio sjedište XXIV dinastije, odnosno žarište otpora Nubijcima je izvor mnogih špekulacija kako bi Tefknaht II mogao biti u rodu sa svojim imenjakom Tefnakhteom I. Dio egiptologa čak smatra kako je riječ o jednoj te istoj ličnosti.

U svakom slučaju, za Tefnaktha II se zna da ga je naslijedio Nekauba, a njega Neho I, vladar koji se smatra osnivačem Dvadeset šeste dinastije.

Manetho je Tefnakhta II prozvao Stephinates i proglasio osnivačem XXVI dinastije. Sama je dinastija, pak, držala da potječe od Bakenranefa, posljednjeg faraona XXIV dinastije.

Eksterni linkoviUredi

  • Olivier Perdu, "De Stéphinatès à Néchao ou les débuts de la XXVIe dynastie," CRAIBL 2002, pp. 1215-1244
  • Karl-Heinz Priese, "Der Beginn der kuschitischen Herrschaft in Ägypten," ZÄS 98(1970), pp.16-32
Prethodi:
?
Faraon Egipta
XXVI dinastija
Slijedi:
Nekauba?