Bakenranef (također poznat po grčkom imenu Bocchoris) bio je staroegipatski kralj iz Dvadeset četvrte dinastije. Vladao je Donjim Egiptom od 725. do 720. pne. Manetho ga smatra jedinim faraonom te dinastije, ali moderni egiptolozi smatraju da je dinastiju osnovao njegov otac Tefnakht.

Prethodi:
Tefnakht
Faraon Egipta
24. dinastija
Slijedi:
Shabaka
Bakenranef (Bocchoris)
Nomen Bakenranef

Bakenranefovu vladavinu je, prema Manethou, obilježio neobični događaj - ovca je progovorila i rekla kako će Egipat osvojiti Asirci. Bakenranefovo kraljevstvo je, međutim napadnuto s juga. Nubijski vladar Shabaka je nastojao potvrditi svoj status egipatskog faraona te je Bakenranefa zarobio i dao živog spaliti. Tako je nestala XXIV dinastija, a Egipat je nakon vijekova ponovno ujedinjen, ovaj put pod nubijskom XXV dinastijom.

Usprkos kratke vladavine, Bakenranef je izazvao pažnju kasnijih antičkih pisaca. Diodor ga opisuje kao velikog zakonodavca, odnosno tvorca egipatskog ugovornog prava. Tacit, pak, citira starije izvore da je Bohoris protjerao bolesne podanike svoje zemlje i da su oni, pod vodstvom Mojsije|Mojsija, stvorili židovski narod.

Prethodi:
Tefnakht
Faraon Egipta
XXIV dinastija
Slijedi:
Shabaka