Tajna policija, rjeđe politička policija, je naziv za organ ili agenciju državne uprave zadužen za policijske poslove vezane nacionalnu ili unutrašnju sigurnost, tj. za otklanjanje i spriječavanje svih eventualnih prijetnji koje po državu i njen režim predstavljaju građani ili podanici. Karakteristika tajne policije jest da, za razliku od "obične" policije, djeluje u tajnosti, da u tom djelovanju nije vezana "običnim" pravilima, odnosno da u svom djelovanju ima izuzetno široke i represivne ovlasti koje nisu sputane nikakvim samostalnim mehanizmima kontrole. Iako je po svom značenju identična suvremenim sigurnosnim agencijama, "tajna policija" je izraz koji se zbog toga gotovo isključivo koristi u historijskom kontekstu, odnosno za odgovarajuće organizacije u totalitarnim i autoritarnim državama. Zbog toga u većini zemalja izraz "tajna policija" ima pežorativno značenje; kao primjer može poslužiti SAD gdje je FBI u 20. vijeku od strane radikalnih lijevih aktivista često bio optuživan da djeluje kao "tajna policija".

Uređaj za automatsko ponovno lijepljenje otvorenih pisama koga je koristila istočnonjemačka tajna policija Stasi.

Najpoznatije tajne policije su Ohrana, koja je djelovala u Ruskom Carstvu; KGB koji je djelovao u SSSR-u i Gestapo, koji je djelovao u Trećem Reichu.

U pojedinim državama tajna policija može steći toliku moć i uticaj da funkcionira kao država u državi, odnosno potpuno samostalno čak i od režima kome nominalno služi. Države u kojima je tajna policija ili njoj odgovarajuće institucije igraju važnu ulogu u svim sferama društvenog, pa i svakodnevnog života, nazivaju se policijskim državama.

Povezano

uredi

Eksterni linkovi

uredi