Tābi‘īni (arapski: التابعين "Oni koji dolaze nakon") je naziv koji se koristi za drugu generaciju muslimana. Rođeni su nakon smrti Muhameda, ali su bili savremenici ashaba.

Prema hadisu koji se prenosi od Muhameda: "Najbolja generacija je moja generacija, zatim ona nakon nje, a zatim ona nakon nje." - tabiini su nakon ashaba najbolja generacija muslimana.

Lista tabiina (nekompletna):

Povezano uredi