Ashabi (arapski: الصحابة), su bili prijatelji islamskog poslanika Muhameda.

Definicija ashaba

uredi

Većina muslimana smatra svakoga ko je poznavao ili vidio Poslanika, vjerovao u njegova učenja, i umro kao musliman, ashabom. Lista uglednih ashaba obično se kreće od pedeset do šezdeset imena, među kojima su ljudi koji su bili najbliži Muhamedu. Naravno, bilo je još ljudi koji su imali neke veze sa njim. Mnogi od njih su identificirani od strane kasnijih učenjaka, i njihova imena i biografije su zapisane u knjigama kao što je npr. Muhamed ibn Sa'dov Kitāb at-Tabāqat al-Kabīr.

Veoma je važno u potpunosti identificirati Poslanikove ashabe zbog toga što njihova svjedočenja kroz hadise ili običajne postupke igraju značajnu ulogu u razumijevanju islamske historije i islamske prakse.

Povezano

uredi