Tabi al-tabiin

(Preusmjereno sa stranice Tabi al-tabiini)

Tabi al-tabiin (arap. تابع التابعين‎) je naziv koji se koristi za treću generaciju muslimana. Suniti ih definiraju kao one koji su vidjeli bar jednog tabiina i koji su bili ispravno vođeni. Posljednji tabi al-tabiini živjeli su početkom 9. vijeka.

Prema hadisu iz Buharijeve zbrike koji se prenosi od Muhameda: "Najbolja generacija je moja generacija, zatim ona nakon nje, a zatim ona nakon nje." – tabi al-tabiini su nakon su nakon ashaba i tabiina najbolja generacija muslimana.

Veze uredi