Strategija prostornog razvoja Hrvatske

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske je doneta na osnovu Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94 i 68/98), predstavlja osnovni dokument prostornog planiranja i okvir za donošenje prostornih planova manjih teritorijalnih jednica, kao što su županije, opštine i područja posebnih obilježja.

Strategija je donesena Odlukom Hrvatskog državnog Sabora od 27. juna 1997. godine, a izmjene i dopune strategije Odlukom od 14. juna 2013. godine.

Za sprovođeje Strategije donosi se Program prostornog uređenja Države kojim se određuju aktivnosti i mere za sprovođenje.

Glavni prostorno-razvojni ciljevi strategije su:

  • ubrzani ali održivi razvoj prema svetskim merilima privredne učinkovitosti i zaštite okoliša, a u skladu sa naconalnim interesima
  • osnaživanje prostorno-razvojne strukture države kroz uravnotežen i relno policentričan razvoj, uspstavljanje snažnih okosnica i težišta razvoja zasnovanih na definisanim i potencijalnim saobraćajnim pravcima, mreži gradova (naročito malih i srednjih) i unarpeđenje opremljenosti infrastrukturom kao uslovom za kvlitetan razvoj
  • kvalitetna promena prostornog razvoja koja uvažava medjunarodna merila aili i specifičnosti hrvatskog prostora, posebno kulturnu i priorodnu baštinu, smatrajući ih razvojnim potencijalnom i ključnim činiocem postizanja nacionalnog prostornog identiteta.

Spoljne vezeUredi