Prostorni plan područja posebne namene

Prostorni planovi područja posebne namene ili obilježja su vrsta prostornih planova u zemljama bivše Jugoslavije koji se donose za područja sa specifičnim obeležjima. Specifična područja su slično određena u svim državama u kojima se ova vrsta planova izrađuje. To su sledeće kategorije specifičnih područja:

U tekstualnom delu plana, pored elemenata koje sadrže i druge vrste prostornih planova (analizu teritorije, ciljeve plana, pravila uređenja, korišćenja i zaštite prostora i smernice za implementaciju plana), prostorni planovi područja posebne namene sadrže i:

  • granice celina i podcelina posebne namene i zona zaštite
  • položaj i regionalne aspekte razvoja područja posebne namene
  • namenu površina posebne namene sa bilansima planiranih namena i sadržaja
  • procenu ekonomske opravdanosti i socijalne prihvatljivosti planiranih aktivnosti, objekata i funkcija posebne namene

U grafičkom delu plana prostorni planovi sadrže referalne karte koje se rade u razmeri 1:25 000 ili 1:50 000, a izuzetno u razmeri 1:100 000.