Srpska samostalna stranka

Srpska samostalna stranka je nacionalistička politička stranka koja je osnovana 1881. na području Hrvatske, tada u okviru Austro-Ugarske, a koja je okupljala srpsko stanovništvo.

Povod za osnivanje stranke bilo je ukidanje Vojne krajine, odnosno njeno inkorporiranje u Hrvatsku, tada u sastavu u mađarskog dijela Habsburške Monarhije. Mnogi od hrvatskih Srba su živjeli na tim područjima i bili nezadovoljni gubitkom privilegija, što je dobro iskoristila mađarska vlada, pronašavši u Srpskoj samostalnoj stranci saveznika u borbi protiv hrvatskih nastojanja da se razvrgne Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868. godine. Srpska samostalna stranka stoga inzistira ne samo na stvaranju zasebnog srpskog identiteta, nego i širi šovinističku propagandu, koja će s vremenom dobiti i hrvatski ekvivalent u pro-austrijskoj Čistoj stranci prava.

Godine 1903. na čelo stranke dolazi mlađa generacija na čelu sa Svetozarom Pribičevićem koja se počinje zalagati za približavanje hrvatskim političkim strankama, što će rezultirati stvaranjem Hrvatsko-srpske koalicije 1905. godine.