Srpska pravoslavna crkvena opština

Srpska pravoslavna crkvena opština je organizaciona jedinica Srpske pravoslavne crkve (SPC) koju sačinjavaju pripadnici SPC sa sveštenikom (ili sveštenicima) na jednoj određenoj teritoriji (koja može obuhvatiti jedno ili više mjesta), a u cilju staranja o potrebama crkve.

Crkvenu opštinu sačinjava jedna ili više parohija. Parohije u jednom mjestu sačinjavaju jednu crkvenu opštinu. Izuzetno, tamo gdje je preko 50.000 pravoslavnih duša može se obrazovati i više crkvenih opština. Crkvenom opštinom upravljaju crkvenoopštinski savjet i crkvenoopštinski upravni odbor.

Osnivanje crkvene opštineUredi

Odluku o osnivanju crkvene opštine donosi eparhijski arhijerej u sporazumu s eparhijskim crkvenim sudom i eparhijskim upravnim odborom, o čemu izvještava Sveti arhijerejski sinod i Patrijaršijski upravni odbor.

Ime i pečatUredi

Prema Ustavu SPC, crkvene opštine nose imena po obrascu: Srpska pravoslavna crkvena opština u N. Opštine imaju i pečate s crkvenim grbom u sredini i ćirilicom ispisanim imenom unaokolo.

Organizaciona hijerarhijaUredi

Više crkvenih opština i parohija, pod upravom arhijerejskog namjesnika, sačinjavaju arhijerejsko namjesništvo, a više arhijerejskih namjesništava (s njihovim crkvenim opštinama i parohijama) i manastiri sačinjavaju jednu eparhiju, kojom upravlja eparhijski arhijerej.

IzvorUredi

Vidi jošUredi