Arhijerejski namjesnik

Arhijerejski namjesnik (ekavski: arhijerejski namesnik) nalazi na čelu (pravoslavnog) arhijerejskog namjesništva, koje obuhvata dvije ili više parohija.

Arhijerejski namjesnik može biti ono svešteno lice:

 • koje je redovno svršilo višu ili srednju bogoslovsku školu;
 • koje se pokazalo revnosno u vršenju parohijske ili koje druge crkvene službe;
 • koje je dobrog vladanja i primjernog života;
 • koje je provelo najmanje deset godina u parohijskoj ili nekog drugoj crkvenoj službi, a ako je s višom bogoslovskom spremom, najmanje pet godina.

Arhijerejskog namjesnika postavlja i razrješava eparhijski arhijerej. Arhijerejskom namjesniku može se postaviti pomoćnik, svešteno lice, koje mu po potrebi pomaže u svim parohijskim i kancelarijskim poslovima. Pomoćnika postavlja i razrješava eparhijski arhijerej; pomoćnik ima svoju parohiju.

Djelokrug uredi

Arhijerejski namjesnik:

 • brine se o čistoti i snaženju pravoslavne vjere, o pravilnom i redovnom propovijedanju, o religiozno-moralnom obrazovanju i vaspitanju vjernih;
 • suzbija sve pokrete i radnje uperene protivu pravoslavlja i interesa Crkve;
 • stara se o čuvanju i njegovanju dobrih običaja i o suzbijanju i iskorjenjivanju štetnih navika i poroka u narodu;
 • nastoji u svom području da se organizuju crkveno-dobrotvorne i duhovno-prosvjetne ustanove i s obzirom na mjesne prilike i potrebe daje u tom pogledu eparhijskom arhijereju prijedloge i mišljenja;
 • stara se o pravilnom i redovnom bogosluženju, kao i blagoljepiju i dobrom poretku u hramovima;
 • stara se da se hramovi snabdijevaju potrebnim stvarima i utvarima, a parohijske kancelarije zvaničnim knjigama;
 • pazi da sveštenstvo vrši dužnosti i da se vlada kako sveštenički poziv zahtijeva i da među sveštenicima vlada ljubav, sloga i međusobna saradnja;
 • uklanja svaki nesporazum među sveštenicima, raspravlja manje nesuglasice među njima i miri ih, a veće dostavlja višoj vlasti;
 • obilazi obavezno najmanje jedanput u godini sve parohije u svom području i tom prilikom brižljivo pregleda i kontroliše pastirski, vjeroučiteljski i administrativni rad parohijskog sveštenstva, kao i rad crkvenoopštinskih savjeta i crkvenoopštinskih odbora i o rezultatu svoje revizije podnosi sa svojim primjedbama i prijedlozima, tačan i iscrpan izvještaj nadležnoj eparhijskoj vlasti;
 • po naredbama eparhijske vlasti, čini izviđaje u disciplinskim i krivičnim predmetima i upravnim poslovima sveštenstva, parohijskih kancelarija, crkvenoopštinskih savjeta i crkvenoopštinskih odbora, kao i pojedinaca;
 • izvršava i saopštava sve odluke, rješenja i naredbe eparhijskog arhijereja i eparhijskih vlasti;
 • miri zavađene supruge i rješava o poništaju predbračnih ispita;
 • vodi staranje o vladanju sveštenstva u svom namjesništvu i podnosi o tome godišnji izvještaj nadležnom arhijereju;
 • opominje sveštenstvo za povrede službene dužnosti;
 • daje područnim sveštenicima odsustva do deset dana u godini, o čemu izvještava eparhijskog arhijereja, a molbe za duža odsustva sprovodi sa svojim mišljenjem eparhijskom arhijereju;
 • određuje privremene zamjenike odsutnim, oboljelim i umrlim parohijskim sveštenicima do daljeg naređenja eparhijskog arhijereja;
 • po svom nahođenju ili po želji sveštenstva, a po prethodnom odobrenju eparhijskog arhijereja, saziva sveštenike na bratske dogovore, na kojima se raspravlja i dogovara o potrebama i boljitku Crkve, pastirskim dužnostima, kao i o tome kako će se kod vjernih jačati pravoslavna vjera, religiozno-moralno osjećanje, međusobna ljubav, rodoljublje, duhovna prosvjeta i hrišćanske vrline;
 • podnosi godišnji izvještaj sa svojim mišljenjem i prijedlozima eparhijskom arhijereju o stanju crkava i crkvenopastirskom radu sveštenika, kao i o svome sopstvenom radu.

Izvor uredi

Vidi još uredi