Ustav Srpske pravoslavne crkve

Ustav Srpske pravoslavne crkve je najviši crkvenopravni akt u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njime se propisuje crkveno-jerarhijsko i crkveno-samoupravno ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve, a takođe i način rada crkvenih vlasti: duhovnih, crkvenodisciplinskih i crkvenosudskih.

Crkvena vlast uredi

Crkvena vlast je duhovna, crkvenodisciplinska i crkvenosudska, i prema kanonima i ustrojstvu Srpske pravoslavne crkve, ona pripada samo jerarhiji.

Jerarhija crkvenu vlast vrši preko svojih predstavnika i organa. Episkopska vlast u zajednici sa sveštenstvom i narodom preko svojih predstavnika i organa, uređuje i upravlja poslovima imovinskim, zadužbinskim (zakladnim), fondovskim, kao i drugim poslovima predviđenim Ustavom.

Crkveno ustrojstvo uredi

Ustavom je propisano da je ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve crkveno-jerarhijsko i crkveno-samoupravno, i da postoje sljedeće crkveno-jerarhijske i crkveno-samoupravne vlasti, tijela i organi:

Crkveno-administrativna podjela uredi

Srpska pravoslavna crkva je episkopalna, njena glavna administrativna podjela je na eparhije, kako u crkveno-jerarhijskom tako u crkveno-samoupravnom pogledu.

Eparhije se dalje dijele na arhijerejska namjesništva, od kojih se svako sastoji iz nekoliko parohija, manastira i lokalnih crkava. Parohija je najmanja jedinica u crkvenoj organizaciji. To je zajednica vjernika koja se okuplja na svetoj liturgiji koju vodi sveštenik.

Spoljašnje veze uredi