Složena država

Složena država je naziv za dvije ili više država koje su državnopravno povezane kroz određene institucije. Najčešće se dijele na personalne unije, realne unije i političke unije, od kojih samo potonje posjeduju vlastiti međunarodnopravni subjektivitet.

V. također

uredi