Personalna unija

Personalna unija je najlabaviji oblik složene države, odnosno državnopravni odnos između dvije ili više suverenih i samostalnih država temeljen na činjenici da im je državni poglavar jedna te ista osoba.

S obzirom da su državni poglavari u republikama u pravilu birani iz reda građana određene države, personalne unije su skoro u pravilu vezane uz monarhije, odnosno naslijeđivanje prijestolja neke druge države preko braka ili rodbinskih veza.

Personalna unija, slično kao i realna unija, ne posjeduje samostalni međunarodnopravni subjektivitet, koji je zadržan u njenim članicama.

Smanjivanjem broja monarhija u 19. i 20. vijeku se smanjivao i broj personalnih unija, koje danas uglavnom imaju simbolički karakter. Jedan od primjera su države britanskog Commonwealtha koje su zadržale monarhijsko uređenje te im je državni poglavar kraljica Elizabeta II., pa su tako personalnom unijom vezane uz Veliku Britaniju.


V. također

uredi