Politička unija

Politička unija je tip složene države koji, za razliku od personalne ili realne unije, posjeduje vlastiti međunarodnopravni subjektivitet, odnosno tretira se kao jedinstvena cjelina. U njoj države-članice stvaraju zajedničke institucije s određenim ovlastima.

Ovisno o tome da li su države-članice prenijele suverenitet na zajedničke institucije političke unije se dijele na: