Sjeverni pol ima više značenja, ali se u geografskom smislu pod tim nazivom podrazumijeva najsjevernija točka Zemljine kugle, s koje se u bilo kojem smjeru može ići jedino na jug. Nalazi se na 90. stupnju sjeverne geografske širine, na području Sjevernog ledenog mora koje je na toj točci duboko 4087 m.

Sve donedavno se smatralo da je godine 1909. je američka ekspedicija na čelu s komodorom Robertom Edwinom Pearyjem stigla na Sjeverni pol, ali se na temelju novih istraživanja došlo do zaključka da je Sjeverni pol prvi put viđen tek godine 1926. od strane norveškog istraživača Roalda Amundsena. Godine 1952. na Sjeverni pol je sletio prvi avion, a godine 1957. je ispod njega prošla američka nuklearna podmornica Nautilus. Godine 1977. je sovjetski ledolomac Arktika kao prvi površinski brod uspio stići na Sjeverni pol.

Nad Sjevernim polom suverenitet prisvaja Kanada, ali to nije priznato od većine drugih država, uključujući SAD.