Serumski fluid

U fiziologiji se termin serumski fluid koristi za razne telesne fluide koji su tipično bledo žuti ili transparentni, benigne prirode, i koji ispunjavaju telesne šupljine.[1] Serumski fluidi potiču iz serumskih žlezda i obogaćeni su nizom sekretivnih proteina. Serumski fluid može takođe da potiče iz mešovitih žlezda, koje sadrže sluzne i serumske ćelije. Zajednička osobina serumskih fluida je njihova pomoćna uloga u varenju, ekskreciji, i respiraciji.

U medicinskim poljima, posebno citopatologiji, serumski fluid je sinonim za izlivne fluide iz raznih telesnih šupljina. Postoji mnogo slučajeva izliva koji obuhvataju učešće šupljine u kanceru. Citopatološka evaluacija se preporučuje za utvrđivanja uzroka izliva iz tih šupljina.[2]

Vidi jošUredi


ReferenceUredi

  1. Arthur C. Guyton John E. Hall (1999). Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija. ISBN 638705999. 
  2. Shidham Vinod B, Atkinson Barbara F. (2007). Cytopathologic diagnosis of serous fluids (1 izd.). Philadelphia, Pennsylvania: Saunders Elsevier. ISBN 978-1416001454. 

LiteraturaUredi

  • Shidham Vinod B, Atkinson Barbara F. (2007). Cytopathologic diagnosis of serous fluids (1 izd.). Philadelphia, Pennsylvania: Saunders Elsevier. ISBN 978-1416001454. 
  • Arthur C. Guyton John E. Hall (1999). Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija. ISBN 638705999.