Digestija

(Preusmjereno sa stranice Varenje)

digestija (lat. digestio, od digerere: raspoređivati, odvajati, razdijeliti), u fiziologiji, proces kojim se hrana u digestivnom sistemu razgrađuje do oblika prikladnoga za apsorpciju u krvne ili limfne žile crijevnih resica; probava, varenje. Zavisno od načina razgradnje hrane, digestija može biti mehanička i kemijska. S obzirom na mjesto odvijanja, razlikuje se ekstracelularna i intracelularna digestija. U većine kralježnjaka digestija je složen proces koji se odvija u više organa koji zajedno čine digestivni sistem.

Digestivni sistem čovjeka.

Vidi još uredi