Moderna filozofija

(Preusmjereno sa stranice Savremena filozofija)

Uvod uredi

Sa Hegelovom filozofijom se završava kontinuitet novovjekovne filozofije i od tada govorimo o savremenoj filozofiji. Pod pojmom "savremeno" misli se na ono što odgovara biti vremena u kome živimo, a ne samo ono što je novo, što nastaje baš sada.

Bitne karakteristike savremene filozofije:

 • Započinje odnosom prema Hegelovoj filozofiji
 • Ima veliki broj pravaca
 • Nema jedinstvenog filozofskog sistema
 • Okreće se ka čovjeku i njegovim egzistencijalnim problemima

Podjela uredi

Filozofija 19. Vijeka uredi

Marksistička filozofija uredi

 1. Karl Marx
 2. Friedrich Engels

Iracionalizam uredi

 1. Arthur Schopenhauer
 2. Friedrich Nietzsche
 3. Sören Kierkegaard
 4. Henri Bergson

Pozitivizam uredi

 1. John Stuart Mill
 2. Auguste Comte
 3. Herbert Spencer

Pragmatizam uredi

 1. John Dewey
 2. Charles Peirce
 3. William James

Filozofija 20. Vijeka uredi

Fenomenologija i Egzistencijalizam uredi

 1. Edmund Husserl
 2. Max Scheler
 3. Jean-Paul Sartre
 4. Karl Jaspers
 5. Martin Heidegger

Postmodernizam uredi

 1. Jacques Derrida
 2. Michel Foucault
 3. Gilles Deleuze
 4. Slavoj Žižek
 5. Jean Baudrillard
 6. Jean-Francois Lyotard

Analitička filozofija uredi

 1. Friedrich Ludwig Gottlob Frege
 2. Bertrand Russell
 3. Ludwig Wittgenstein
 4. Rudolf Carnap
 5. Willard Van Orman Quine
 6. Carl Popper
 7. Saul Kripke
 8. Thomas Nagel
 9. Alfred North Whitehead

Frankfurtska škola uredi

 1. Walter Benjamin
 2. Theodor Adorno
 3. Herbert Marcuse
 4. Jurgen Habermas
 5. Max Horkheimer

Razni filozofi uredi

 1. Ralph Emerson (američki transcendentalist)
 2. Ernst Bloch
 3. Albert Schweitzer
 4. Bernard-Henri Lévy
 5. Muhamed Filipović
 6. Fernando Savater
 7. George Boole
 8. Hrvoje Jurić
 9. Tomáš Masaryk
 10. Charles Babbage
 11. Noam Chomsky
 12. Benedetto Croce

Relevantni članci uredi