Postmodernizam

Postmodernizam je evropski pravac u umetnosti, filozofiji, muzici i arhitekturi iz kraja 20. veka.

KNJIŽEVNOST

Pojam je prvi upotrijebio Žan Fransoa Liotar u svojoju knjizi O postmodernizmu. Osnovni je elemenat postmoderne pluralitet mišljenja.

FilozofijaUredi

Ovaj je pravac nastao kao reakcija na modernizam, kojemu se suprotstavlja, negirajući koncepciju jedine istine.

Stvaranje pluralitetne sredine često dovodi do nastanka paradoksa spojenih sa nekoliko pogleda na datu problematiku i pri tome se ulaže trud da se reše ovi teško rešivi paradoksi.

LiteraturaUredi

Postmoderna literatura po pravilu označava literaturu koja je uslovljena vlastitom epohom. Radi se o tome da završava doba koje proizilazi iz hrišćanske tradicije, menja se životni stil, koji teži ka pluralizmu misli, čime se dolazi do filozofskih misli postmoderne.

SlikarstvoUredi

Postmoderna umetnost trudi se da ponudi alternativu modernoj umetnosti i nastoji ponuditi dela koja nisu usmerena ka kulturnoj eliti. Ne znači da su dela razumljivija za širu publiku iako se to umetnici trude da postignu.

ArhitekturaUredi

U arhitekturi je pojam "postmodernizam" prvi upotrebio arhitekta Josef Hudnut u naslovu svoga članka „Postmoderna kuća“. Osnovna je težnja u postmodernoj arhitekturi prevazilaženje elitizma u arhitekturi i prenošenje arhitekture u sferu razumljivu za laike.

Spoljašnje vezeUredi