Rojalistička stranka

Društvo za monarhistički konstitucionalizam (tradicionalni kineski: 君主立憲維持會pinyin: Jūnzhǔ Lìxiàn Wéichí Huì), poznatije kao Rojalistička stranka (tradicionalni kineski: 宗社黨pinyin: ZōngshèdǎngWade-Giles: Tsung-she-ta) bila je kineska monarhistička stranka koja je djelovala 1910-ih na početku postojanja Republike Kine te okupljala pristaše dinastije Qing čiji je carski režim bio zbačen u Xinhai revoluciji. Najistaknutiji predstavnici su bili pripadnici mandžurskog plemstva i vodeći funkcionari bivše carske vlade u Pekingu, a program stranke se zalagao za mirnu ili nasilnu kontrarevoluciju, odnosno rušenje novog režima pod predsjednikom Yuan Shikaijem. Predstavnici pokreta su, međutim, vrlo brzo shvatili da se Yuanu, koji je raspolagao sa moćnom Beiyanškom vojskom ne mogu otvoreno suprostaviti, te su umjesto toga nastojali njegov režim postepeno oslabiti, a što je uključivalo otvorenu podršku secesionističkim pokretima u Vanjskoj Mongoliji i Tibetu koji su do 1912. postali de facto nezavisne države. Kineski monarhisti su zbog toga dodatno gubili podršku u nacionalistički raspoloženoj javnosti, te su se sve više morali oslanajati na vanjske faktore, prije svega Japan koji je stranci pružao moralnu i financijsku podršku. Sa vremenom je kod pristaša dinastije Qing počelo prevladavati mišljenje da se monarhija neće moći restaurirati u cijeloj Kini, te da se umjesto toga to učini u područjima gdje je zbog etničkog sastava nekadašnja mandžurska dinastija imala veću podršku stanovništva, prije svega u Unutrašnjoj Mongoliji i Mandžuriji. Ti su planovi dvije decenije kasnije sprovedeni u stvarnost nakon što je japanska invazija Mandžurije dovela do stvaranja marionetske države Mandžukuo.

Rojalistička stranka
Vođa Liang-pi (1911–12)
Shanqi (do 1916)
Osnivanje 1911
Sjedište Peking (1911)
Ideologija monarhizam
Qing rojalizam
populizam
mandžurski nacionalizam
mongolski nacionalizam
konzervatizam
Politička pozicija desnica i ekstremna desnica
Stranačka zastava
Flag of China (1889–1912).svg