Veliki Shu (kineski: 大蜀, pinyin: Dàshǔ) odnosno Han (kineski: 漢, pinyin: Hàn) [1], koja se u kineskoj historiografiji retroaktivno naziva Raniji Shu (kineski: 前蜀, pinyin: Qiánshǔ) [2] je država koja je postojala u današnjoj jugozapadnoj Kini u periodu neposredno nakon pada dinastije Tang, odnosno predstavljala jedno od Deset kraljevstava. Njen osnivač je bio general Wang Jian koji je 891. godine od strane dinastije Tang imenovan za guvernera zapadnog Sečuana. Koristeći slabost centralne vlasti je svoju teritoriju proširio na istok; godine 903. je uspio ishoditi svojih područja kao vazalne države, a sebi status nasljednog vladara. Kada je suparnički gospodar rata Zhu Wen godine 907. svrgnuo Aija, posljednjeg cara dinastije Tang i proglasio novu dinastiju Kasniji Liang, Wang Jian je to odbio priznati i umjesto toga je sebe proglasio carem nove države sa sjedištem u Chengduu. Zahvaljujući Wang Jianovoj diplomatskoj i vojničkoj sposobnosti, država je uspjela očuvati nezavisnost od Kasnijeg Lianga. Situacija se, pak, promijenila kada je Wang Jiana naslijedio njegov nesposobni sin Wang Yan, odnosno kada je 923. dinastiju Kasniji Liang na sjeveru Kine svrgnula dinastija Kasniji Tang. Trupe Kasnijeg Tanga su 925. poduzele pohod na Sečuan, u kome je Država Shu okupirana. Centralna vlast na tom oblašću se, međutim, nije dugo održala; već 934. je osnovana nova država, u historiografiji poznata kao Kasniji Shu.

大蜀 / 漢
Veliki Shu / Han
Carstvo
? Image missing
907–925 Image missing ?
Glavni grad Chengdu
Jezik/ci Ba-Shu kineski
Vlast monarhija
Car
 - 907-918 Wang Jian
 - 918-925 Wang Yan
Historijska era Period Pet dinastija i Deset kraljevstava
 - Država Shu nastaje kao entitet pod nominalnom vlašću Tanga 903
 - pad dinastije Tang 1. jun 907.
 - osvajanje od strane Kasnijeg Tanga 925
Shu je promijenila službeno ime "Shu" u "Han" 917-918.

Vladari

uredi
Suvereni kraljevstva Raniji Shu 907-925
Hramska imena ( Miao Hao 廟號 miao4 hao4) Posthumna imena ( Shi Hao 諡號 ) Lična imena Period vladavine Imena era (Nian Hao 年號) i njihove dužine u godinama
高祖 gao1 zu3 ne koristi se 王建 wang2 jian4 907-918 Tianfu (天復 tian1 fu4) 907

Wucheng (武成 wu3 cheng22) 908-910
Yongping (永平 yong3 ping2) 911-915
Tongzheng (通正 tong1 zheng4) 916
Tianhan (天漢 tian1 han4) 917
Guangtian (光天 guang1 tian1) 918

後主 hou4 zhu3 Did not exist 王衍 wang2 yan3 918-925 Qiande (乾德 qian2 de2) 918-925

Xiankang (咸康 xian2 kang1) 925

Literatura

uredi
  • Mote, F.W. (1999). Imperial China (900-1800). Harvard University Press. str. 11–12, 14–15. ISBN 0-674-01212-7. 
  1. Ime je službeno promijenjeno 917-918.
  2. Izraz "Han" se ne koristi kako bi se izbjegla zabuna sa istovremeno proglašenom državom Veliki Han (kineski: 大漢, pinyin: Dàhàn), kasnije poznatom kao Južni Han.