Rakovi

(Preusmjereno sa stranice Rak (životinja))

Rakovi su zglavkari za koje je karakteristično da imaju dva para antena dvograne ekstrmitete , da dišu na škrge i da su, sa malim izuzecima, vodene životinje.

Rakovi
Jastog
Naučna klasifikacija
Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Potkoljeno: Crustacea
Brünnich, 1772

Vanjska građa rakova: uredi

Telo im je heteronomno i najčešće podjeeljeno na dva regiona :

  • glavenogrudni , nastao srastanjem 6 glavenih i različitog broja, zavisno od vrste rakova, grudnih segmenata
  • trbušni, koji se sastoji od različitog broja segmenata.

Na glavi se nalaze:

1. par su antene 1 koje najčešće primaju hemijske draži:
2. par su antene 2 koje mogu da imaju različite uloge: taktilnih čulnih organa, plivanje, pridržavanje ženke prilikom parenja i dr.
3. par su mandibule kao par jakih hitinskih i nazubljenih ploča kojima se drobi hrana;
4. dva para maksila, nežni, listoliki ektremiteti koji dodatno sitne hranu.

Broj grudnih ekstremiteta je usaglašen sa brojem segmenata koji grade ovaj region:

1. jedan od prva tri para su vilične noge (maksilopede) kojima se hrana pridržava i pomera ka usnom otvoru;
2. ostali grudni ekstremiteti služe za kretanje i nazivaju se pereipode. One mogu kod pojedinih predstavnika, kakvi su desetonogi rkovi, da budu jako snažne i u obliku kliješta kojima hvata plijen.

Trbušni ekstremiteti se nazivaju pleopode i prisutni su samo kod viših rakova. Najčešće imaju ulogu u kretanju, plivanju, a mogu služiti i za nošenje jaja, kod ženki, ili kao organi mužjaka.

Spoljašnji skelet je dobro razvijen i izgrađen od kutikule koju izlučuje jednoslojni epidermis. Na spojevima segmenata i članaka nogu kutikula je tanka što omogućava dobru pokretljivost tih delova.

Unutrašnja građa: uredi

CRIJEVNI SISTEM:

Galerija uredi

Literatura uredi

  • Blesić, B: Artikulata, PMF - Kragujevac,2002
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, Beograd, 1971
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Nau LLALALLALALLALAL LLX|AKS|}OFK]podlmk, v;lsvkjewhjčna knjiga, Beograd
  • NISTA NOVIogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.

Spoljašnje veze uredi