(S)poznaj sebe ili (u)poznaj sebe (grč: γνωθι σεαυτόν gnoti seauton) je čuveni starogrčki natpis koji je stajao na ulazu proročišta u Delfima. Ova izreka se pripisuje nekolicini grčkih mudraca, među kojima su:

Spoznaj sebe!

Vidi jošUredi