Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) - Drugi jezici