Evropska zajednica za ugljen i čelik - Drugi jezici