Lista gradova u Srbiji

(Preusmjereno sa stranice Popis gradova u Srbiji)

Ovaj članak sadrži celoviti spisak svih gradova u Srbiji u kojima živi više od 5000 stanovnika prema rezultatima poslednog popisa (Godina popisa: 2011).

Zakonska uredba

uredi

Gradovi u Srbiji su teritorijalne jedinice utvrđene Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije koje predstavljaju ekonomsko, administrativno, geografsko i kulturno središte šireg područja i imaju više od 100.000 stanovnika.

Teritorija za koju se obrazuje grad, predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima sa sedištem grada kao gravitacionim centrom.

Prema izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije donetom juna 2018, Republika Srbija ima 28 gradova, dok glavni grad Beograd uživa poseban status.

Gradovi u Republici Srbiji prema ovome zakonu su:

Istorija

uredi

Do donošenja važećeg zakona u Srbiji se pri određivanju statusa gradskih i ostalih naselja koristio popis stanovništva iz 1981. godine kao administrativno-pravni kriterujum, po kome su naselja zakonskim propisima proglašavana za gradska; po toj dihotomnoj podeli postojala su gradska naselja (ne gradovi) i ostala naselja (ne sela). Po popisima stanovništva 1953, 1961. i 1971. godine imali smo trihotomnu podelu naselja na osnovu kombinovanog, demografsko - statističkog kriterijuma u odnosu broja stanovnika naselja i procentualnog učešća nepoljoprivrednog stanovništva. Na tim popisima su postojala seoska, mešovita i gradska naselja. Gradska naselja su mogla imati najmanje 2.000 stanovnika i to samo ukoliko su pored toga imali i preko 90% nepoljoprivrednog stanovništva. Ovu trihotomnu podelu kod nas je uveo poznati demograf Miloš Macura.

Vidi još

uredi

Reference

uredi