Poluotok ili poluostrvo je geografski pojam, koji označava kontinentalnu površinu, koja je sa tri strane okružena vodom. Poluotoci mogu imati površinu od nekoliko kvadratnih kilometara, ali isto tako njihova veličina i dužina ne moraju dosezati više od stotinjak metara.

Sami poluotoci mogu imati poluotoke, a ovi se dalje mogu dijeliti na manje poluotoke, kao što pokazuje primjer danskog poluotoka Jutland-Djursland-Mols.

Poluotok velikih razmjera se naziva polukontinent, poput Evrope, a njoj su pripojeni veći poluotoci, kao dijelovi koji sačinjavaju kontinent, kao što su: Apeninski, Balkanski, Pirinejski poluotok i Skandinavija, te manja: Bretagne, Jutland, Istra, Kanin, Kola, Krim, Peloponez i Halkidiki.

Neki od poluotoka:

Evropa

Afrika

Azija

Antarktis

Amerika

Australija