Poštanska marka

Poštanska marka je način evidentiranje pretplaćanja za poštanske usluge. Obično je to mali papirni pravougaonik zalepljen na koverat. Poštanska marka potvrđuje da je pošiljalac pisma platio u potpunosti ili delimično cenu poštanske usluge. Korišćenje poštanskih maraka je najrašireniji način plaćanja poštanskih usluga.

«Crni peni» (1840)
Prva poštanska marka Srbije (1866)

Oblik poštanskih maraka uglavnom je pravougaon mada ima ih i u obliku trougla i petougla. Sijera Leone i Togo su izdale poštanske marke u obliku voćki. Butan je izdao poštansku marku koja je bila gramofonska ploča na kojoj je bila snimljena nacionalna himna. Marke su takođe izdavane na folijama a ne samo na papiru. Sjedinjene Američke Države izdale su jednu plastičnu poštansku marku. U Holandiji izdavane su marke na srebrnoj foliji.

Istorija uredi

Džejms Čalmers iz Velike Britanije je prvi 1834. došao na ideju o razvoju poštanske marke. Sličnu zamisao imao je i Lovrenc Košir (Slovenac), poštanski službenik u Beču 1835. ali njegova ideja nije imala dobar prijem. Kasnije koncept samolepljive poštanske marke objavio je Roulend Hil u tekstu Postal Reform: its Importance and Practibility (Poštanska reforma: značaj i praktičnost) 1837. godine. U ovom tekstu on tvrdi da je bolje da pošiljalac plaća prenos poštanske pošiljke. Takođe se zalaže za uvođenje jedinstvene tarife od 1 penija za pismo bez obzira gde se šalje. Čalmerove ideje konačno su prihvaćene u britanskom Parlamentu avgusta 1839. i 6. maja naredne godine izdata je prva poštanska marka Crni peni na kojoj je bio lik kraljice Viktorije.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi