Plazmatična membrana

Plazmaticna membrana je tanka opna koja obavija celiju,daje joj oblik,cvrstinu i stiti je od spoljnih uticaja. Gradjena je od proteina i lipida. Od lipida ulaze u sastav fosfolipidi,koji cine dvosloj,hidrofobni repovi sastavljeni od masnih kiselina i lipofilnih glava sastavljeni od atoma fosfora. Membrana je selektivno propustljiva,sto znaci da je za neke molekule propustljiva a za neke ne.