Natrijum-kalijum pumpa

Natrijum-kalijum pumpa ((EC 3.6.3.9, Na-K pumpa) je oblik primarnog aktivnog transporta jona kroz ćelijsku membranu koji se kreću iz sredine sa manjom u sredinu sa većom koncentracijom pomoću molekula nosača i uz potrošnju energije. Pri ovom procesu se joni natrijuma aktivno ispumpavaju (izbacuju) iz ćelije, a joni kalijuma upumpavaju u ćeliju i to suprotno koncentracionom gradijentu — natrijuma ima više van ćelije nego u njoj, a kalijuma obrnuto.[1][2][3] Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju

Na+/K+ pojačavajuća ATPaza
3b8e.png
Identifikatori
EC broj 3.6.3.9
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB structures
Shema Na,K pumpe
ATP + H2O + Na+in + K+out ADP + fosfat + Na+out + K+in

Proteini nosači rade kao pumpe i kao enzimi ATP-aze (adenozin trifosfataze) jer katalizuju razlaganje ATP-a. Razlaganjem ATP-a na ADP i neorganski fosfat, raskida se fosfoanhidridna veza bogata energijom čime se obezbeđuje energija neophodna za ovaj transport.

Natrijum-kalijum pumpa ima glavnu ulogu u stvaranju membranskog potencijala životinjskih ćelija. Potencijal mirovanja ili membranski potencijal je električni napon koji postoji između unutrašnje (negativno naelektrisana) i spoljašnje stane (pozitivno naelektrisana) membrane nervne i mišićne ćelije u stanju mirovanja, odnosno pre njihovog nadraživanja. Kada se ove ćelije nadraže, onda potencijal mirovanja postaje akcioni potencijalnervni impuls, pri kome se obrće polarizovanost membrane tako da unutrašnja strana postaje pozitivno, a spoljašnja negativno naelektrisana.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. Skou, J.C. (1957). "The influence of some cations on an adenosinetriphosphatase from peripheral nerve". Biochim. Biophys. Acta 23: 394–401. PMID 13412736. 
  2. Post, R.L., Sen, A.K. and Rosenthal, A.S. (1965). "A phosphorylated intermediate in adenosine triphosphate-dependent sodium and potassium transport across kidney membrane". J. Biol. Chem. 240: 1437–1445. PMID 14284759. 
  3. Skou, J.C. (1990). "The energy-coupled exchange of Na+ for K+ across the cell membrane. The Na+,K+ pump". FEBS Lett. 268: 314–324. PMID 2166689. 

LiteraturaUredi

  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, Grafopan, Beograd, 2001
  • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998

Spoljašnje vezeUredi