Plavna livada je vlažno travno stanište, livada ili pašnjak, koje podleže povremenom, sezonskom ili redovnom plavljenju. Najčešće se plavne livade nalaze u dolinama reka, a u zavisnosti od nivoa podzemnih voda i redovnosti plavljenja razvija se:

  • vegetacija tršćaka i ševara u oblasti uz obalu (više od 5 m od ivice vodotoka), ukoliko je nivo podzemne vode vrlo visok ili se poplavna voda dugo zadržava, zemljište je kiselo;
  • vegetacija busenjaka ili vlažnih livada, ukoliko se poplavna voda zadržava relativno dugo, a nivo podzemne vode obuhvata korenove sisteme najzastupljenijih biljaka; zemljište je kiselo do neutralno.
plavna livada uz reku Semoj