Vlažna livada je vlažno ili poluvlažno stanište, na kome dominira travna vegetacija. Tokom većeg dela godine ovo stanište je zasićeno vodom, bilo usled visokog nivoa podzemnih voda, loše drenaže zemljišta, ili velike količine padavina.

Prolećni vegetacijski aspekt vlažne livade