Podzemne vode su sve vode koje se nalaze ispod površine terena u ma kom vidu i ma kom agregatnom stanju. Ova voda može biti slobodna ili gravitaciona tj. vezana za čestice stena kao kapilarna, opnena, higroskopna. Podzemna voda može biti kao tečna, čvrsta u vidu leda i gasovita u vidu vodene pare. U Zemljinoj kori podzemna voda može se naći u tečnom stanju i do 14 km dubine. Podzemna voda je značajna za vodosnabdevanje stanovništva. Poslednjih godina podzemne vode se sve više zagađuju.Takođe podzemne vode rastvaraju materije(minerale)od kojih se sastoji zemljina kora.Takve vode često kroz duboke pukotine izbijaju na površinu zemlje u vidu izvora mineralne vode


Esad Avdic