Planckova temperatura

Planckova temperatura, je fizikalna konstanta, s oznakom TP, a jedinica je topline, jednaka 1,416785(71) × 1032 K. Ime je dobila po Maxu Plancku, koji ju je prvi predložio.

Planckova temperatura se određuje s:

= 1,416785 (71)x 1032 K

gdje je mPPlanckova masa, cbrzina svjetlosti u vakuumu, Ggravitacijska konstanta, - reducirana Planckova konstanta, k – Boltzmannova konstanta. Dvije brojke u zagradama predstavljaju standardnu grešku.

Kao i sve Planckove jedinice, Planckova temperatura predstavlja osnovnu granicu u kvantnoj mehanici.[1] Na temperaturama višim od TP trenutno važeći fizikalni zakoni više ne vrijede jer ne poznajemo kvantnu teoriju gravitacije.

Izvori

uredi

Vanjske veze

uredi