Paša (turski: paşa) je počasna titula dodjeljivana visokim vojnim i civilnim dostojanstvenicima u političkom sistemu Otomanskog carstva, koja se stavljala iza vlastita imena (Mehmed-paša, Omer-paša).

Muhamed Ali Paša Egipatski

Paše su bile više pozicionirane od begova i aga, ali niže od kediva i vezira.

Titula paša u Otomanskom političkom sistemu

uredi

Postajala su tri nivoa titule - paša, i ovisile su o količini tugova[1] (tri, dva i jedan tug) koje je dostojanstvenik imao u skladu sa tursko-mongolskom ratničko - konjaničkom tradicijom.

  • Samo je sultan bio dostojanstvnik od četiri tuga kao vrhovni komandant vojske i suveren carstva.

U modernoj Republici Turskoj titula paša, dodjeljivana je najvišim vojnim oficirima (generalima, maršalima) ali je ukinuta 1934 godine.

Etimologija riječi paša

uredi
 
Pašin tug od dva konjska repa

Riječ paša je nastala od turske sintagme: başa = poglavar ( baş ağa, baş=glava, ağa= vladar ) [2]

Lista nekih poznatih paša

uredi

Izvori

uredi
  1. Tug (turski: konjski rep) je konjski rep privezan na vrhu koplja, sa zlatnom jabukom na vrhu, koji se nosio kao zastava pred pašama kada su putovali ili odlazili u ratove.
  2. Online Etymology Dictionary - Pasha

Literatura

uredi
  • Opća enciklopedija JLZ - Zagreb 1980. godine (6. knjiga)