Sandžak (teritorijalna jedinica)

Sandžak (tur.: sancak= zastava), je naziv za teritorijalnu jedinicu, podoblast ili dio vilajeta, dakle provincije Otomanskog carstva.

Sandžaci su prvotno (u 14. vijeku) bili dio vojničkog ustroja osmanskog konjaništva, pa prema tome i dio osmanskog vojno-feudalnog sistema.
Sandžakom je upravljao sandžak-beg.