Oziris je bog iz egipatske mitologije. Njegov je grčki pandan Dioniz.

Ozirisovi kipovi u Hatšepsutinu hramu, Deir-el-Bahari

Oziris je sin Geba i Nut. Sestre su mu Izida i Neftis, a brat mu je Set. Sinovi su mu Horus (sa Izidom) i Anubis (s Neftis). Nećak mu je Thoth. Baka mu je Tefnut, djed Šu, a pradjed Ra. Oziris i Izida su bili muž i žena te su vladali Egiptom na početku vremena. To je bilo zlatno doba. Ljudi su nosili lijepu odjeću i izgrađeni su hramovi i gradovi.

Ozirisovo ubojstvo i uskrsnuće

uredi

Set je bio ljubomoran pa je ubio svog brata, bacivši mu spolne organe u Nil. Izida i Neftis su tugovale i plakale. Set je potom rasijekao Ozirisa na komade i razbacao ih po cijelom Egiptu. Izida i Neftis su ih skupile i otišle Anubisu. On je Ozirisov izvanbračni sin, kojega je Oziris imao s Neftis. Anubis je napravio mumiju Ozirisa - to je bila prva napravljena mumija. Kad je Oziris oživljen, Ra mu nije dopustio povratak na Zemlju, ali je smio ostati u podzemlju kao vladar. To je i učinio. Otada Oziris vlada podzemljem i mrtvima. Anubis i Thoth mu pomažu pri suđenju mrtvima. Svaka duša mora biti dovedena pred sud kako bi joj se sudilo. Pri suđenju je prisutna zvijer Ammut, žensko čudovište. Ako je duša zla, Ammut ju pojede. Ako je dobra, ima pravo na vječni život na poljima blagoslovljenih. barci. Svake noći, Ra i Oziris se sastaju u podzemlju, a dio pokojnika odlazi na Raovu barku. Postoji takozvana ozirisova narukvica koja daje moć onima koji je stave na ruku.

Eksterni linkovi

uredi