Ottokar III od Štajerske

Ottokar III (1124 – 31. decembar 1164) bio je markgrof Štajerske od 1129. do smrti.

Freska u kapeli sv. Ivana, Pürgg, Štajerska.

Rodio se kao sin markgrofa Leopolda Jakog, koga je naslijedio kao dijete. Preko mariborskih grofova Sponheima je naslijedio dijelove Donje Štajerske između Drave i Save u današnjoj Sloveniji. Od strica, posljednjeg grofa Formbacha je godine 1158. naslijedio Grofoviju Pitten u današnjoj Donjoj Austriji. Nastojeći poboljšati povezanost tih terirtorija, dao je dograđivati puteve preko Semmeringa te 1160. podigao bolnicu u Spital am Semmeringu. Također je dovršio kolonizaciju područja oko rijeka Traisen i Gölsen.

Ottokar je vodio računa o prirodnim resursima svojih područja te kovao vlastiti novac. Podigao je augustinski samostan Opatija Vorau te osnovao i podržavao kartuzijanski samostan Seitz. Nakon drugog križarskog rata je u Štajersku doveo bizantske obrtnike.

Nakon smrti ga je naslijedio sin Ottokar IV sa kojim će se njegova loza ugasiti.

Prethodi:
Leopold Jaki
markgrof Štajerske
1129–1164
Slijedi:
Otokar IV