Oktalni sistem je brojčani sistem kod kojeg je N=8, S={0,1,2,3,4,5,6,7}.

Brojevni sistemi po kulturama
Hindu-Arapski brojevi
Zapadnoarapski
Indijska familija
Kmerski
Istočnoarapski
Brami
Tajski
Istočnoazijski brojevi
Kineski
Sučou
Računski štapići
Mongolski 
Alfabetski brojevi
Abžadski
Jermenski
Ćirilični
Ge'ez
Hebrejski
Grčki (Jonski)
Āryabhaṭa
 
Ostali sistemi
Atički
Vavilonski
Egipatski
Inuitski
Etrurski
Majanski
Rimski
Polje urni
Spisak tema o brojevnim sistemima
Pozicioni sistemi po bazama
Dekadni (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
1, 3, 6, 9, 12, 20, 24, 30, 36, 60, još…

Ovaj sistem se koristi u računarstvu, mada danas znatno rjeđe nego u predhodim decenijama.

Primjeri brojeva zapisanih u ovim sistemu su 123.456 i 243. Vrijednost ovih brojeva u dekadnom sistemu je: (243)8= 2*82+4*81+3*80=(163)10